بهبود بهره وری انرژی با ماشین ظزفشویی

تمایل به بهبود بهره وری انرژی نیز توسط Stamminger مشاهده شد. وی میزان مصرف منابع در ظرفشویی دستی و ماشین ظرفشویی مجیک اتوماتیک را از مطالعات مختلف مقایسه کرد.

این تجزیه و تحلیل دقیق نشان می دهد که با توجه به مصرف آب، انرژی و زمان، شستشوی خودکار به وضوح نسبت به شستشوی دستی برتری دارد.

علاوه بر این، ماشین ظرفشویی 8 نفره سام اتوماتیک منجر به نتایج تمیز کردن بهداشتی می شوند. علاوه بر این، نویسنده اشاره کرد که ظرفشویی دستی نسبت به ماشین ظرفشویی در دوره مورد بررسی گران تر شده است.

ویویان و همکاران این یافته ها را با تجزیه و تحلیل داده های شش کشور اروپایی (بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و لهستان) تایید کرد.

آنها اظهار داشتند که تغییر از شستشوی دستی به مکانیکی برای مصرف انرژی، انتشار CO2 و صرفه جویی در هزینه مفید است.

به طور متوسط، تفاوت های نسبی بین 50٪ و 60٪ را می توان در مورد هر سه پارامتر در ماشین ظرفشویی دو طبقه به دست آورد.

در سال 2003 استامینگر مطالعه ای را با 113 شرکت کننده از کشورهای مختلف اروپایی برای تشریح تفاوت های منطقه ای در شستشوی دستی ظروف انجام داد.

شرکت کنندگان باید 12 مکان کثیف شده را طبق EN 50242:2008 بشویند. رفتار شستشوی مشاهده شده تفاوت های زیادی را نشان می دهد، از تمیز کردن سینک های پر شده با آب بسیار کم تا استفاده از آب داغ مداوم.

به طور کلی، شستشوی دستی از نظر مصرف آب به مقادیر پایینی از ماشین ظرفشویی بوش سری 8 برقی دست پیدا نکرد.

 • منابع:
  1. What science knows about our daily dishwashing routine
 • تبلیغات: 
  1. با استفاده از چای سبز می توانید منافذ باز پوستتان را از بین ببرید
  2. کشف سنگهایی به شکل انسانهای قدیمی
  3. قدم قدم با ما همراه باشید تا به شادی دست یابید
  4. سیم مفتول کار شده در لباس عروس چگونه است